En nog een WordPress site

Zonnige toekomst voor Levenspad

SHARE
, / 982 0

Zonnige toekomst voor Levenspad

Na 2 jaar lang tevergeefs bij de Gebiedscommissie Charlois te hebben gelobbyd voor meer aandacht en beter onderhoud aan de bomen op het Levenspad, vond de voorzitter van de bewonersorganisatie BOCL, Rick Timmer, het genoeg.

Er werd contact gezocht met de media. Hij nodigde een groot aantal fracties van de Rotterdamse gemeenteraad uit om zelf eens ter plaatse een kijkje te komen nemen en ook wethouder Buitenruimte, Joost Eerdmans, kwam na een uitnodiging langs om naar de vele klachten te luisteren en om een petitie met ruim 50 handtekeningen voor behoud van het Levenspad in ontvangst te nemen.

Het Levenspad maakt onderdeel uit van een ruim zes kilometer lang fietspad, ook wel Havenspoorpad geheten, dat loopt van de wijk Pendrecht tot aan station Lombardijen. Vroeger was het Havenspoorpad een spoorlijn voor goederentreinen tussen de haven van Rotterdam en het achterland. In 2011 wenste de toenmalige Deelgemeente meer groen binnen haar gebied en bedacht daarom het 1000 bomenplan, CharloisBOOMing. Onderdeel van het plan was Het Levenspad. Op het Levenspad konden 275 bewoners gratis een boompje adopteren ter ere van een overleden dierbare of ter herinnering aan een heugelijke gebeurtenis.

Na de opheffing van de Deelgemeenten in 2014, was het Levenspad helaas een beetje in de vergetelheid geraakt. De boompjes waren hoognodig aan een snoeibeurt toe, sommige boompjes waren doodgegaan of zelfs geheel verdwenen. Ook het plan om de namen van alle adoptanten op grote keien langs het pad aan te brengen, was nooit uitgevoerd. Dit tot groot verdriet van veel adoptanten. Om die reden riep Rick Timmer een groot aantal adoptanten bij elkaar. Er werd een heuse vereniging opgericht ‘Vrienden van het Levenspad’ en er werd een bestuur gevormd dat in overleg ging met de gemeente Rotterdam.

Inmiddels hebben een tweetal gesprekken plaatsgevonden, en het bestuur is tevreden over de uitkomst van die gesprekken. Er zal meer aandacht komen voor onderhoud. “Wij denken dat de gemeente intussen het belang van het Levenspad inziet. Daar zijn wij erg blij mee. Er zijn tijdens ons overleg ook duidelijke afspraken gemaakt over het achterstallige onderhoud aan de boompjes”, zegt bestuurslid Ineke van Leijden. “Deze boompjes zullen de komende herfst worden gesnoeid. En voortaan zullen alle boompjes om de drie jaar worden gesnoeid en ook alle dode of verdwenen boompjes zullen zo spoedig mogelijk weer worden herplant.” Afspraken over het onderhoud zullen ook schriftelijk worden vastgelegd, zo is de ‘Vrienden’ tijdens het bezoek van de wethouder beloofd.

In overleg met het bestuur van de Vrienden zal in opdracht van de gemeente ook een drietal informatieborden langs het Levenspad worden geplaatst, met daarop uitleg over de geschiedenis van het Levenspad. Ook zullen alle namen van de 275 adoptanten van de boompjes op deze borden komen te staan. De Vrienden zijn van mening dat de toekomst voor wat betreft het Levenspad, er weer zonnig uitziet.