En nog een WordPress site

Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze vervangt de voorheen geldende wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder treft u onze wettelijk verplichte privacyverklaring. Hierin leggen wij uit wat er met de door ons verzamelde gegevens [data] wordt gedaan, hoe deze worden beveiligd, en  wie binnen de vereniging toegang heeft tot de gegevens.

PRIVACYVERKLARING VERENIGING VRIENDEN VAN HET LEVENSPAD

De Vereniging Vrienden van het Levenspad kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Vrienden van het Levenspad en/of omdat u deze zelf bij het aanvragen van een adoptieboom heeft verstrekt. De vereniging Vrienden van het Levenspad kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

De vereniging Vrienden van het Levenspad verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden, en tevens om u onze nieuwsbrief te mailen.

Daarnaast kan de vereniging Vrienden van het Levenspad uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit de adoptie van een boom langs het Levenspad.

De vereniging Vrienden van het Levenspad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De vereniging Vrienden van het Levenspad verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u [adoptie van een boom], en dan uitsluitend met uw toestemming.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@levenspad.net. De vereniging Vrienden van het Levenspad zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De vereniging Vrienden van het Levenspad neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op een zogenaamde USB -stick. Deze stick is beveiligd met een wachtwoord. Alleen het bestuur van de vereniging heeft toegang tot de gegevens op de USB-stick.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de vereniging Vrienden van het Levenspad verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het bestuur op via info@levenspad.net. www.levenspad.net is een website van de vereniging Vrienden van het Levenspad. Via onze website worden geen gegevens over u verzameld. Er worden geen cookies op uw computer geplaatst.

Het bestuur van de vereniging is als volgt te bereiken:

Postadres: Charloisse Lagedijk 783, 3084 LC te Rotterdam

Vestigingsadres: Charloisse Lagedijk 783, 3084 LC te Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69054401

Telefoon: 010 – 8 444 094 / 06 – 33 79 44 10

E-mailadres: info@levenspad.net