Informatie over adoptiebomen Levenspad

Home

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VRIENDEN VAN HET LEVENSPAD

Deze vereniging is opgericht in juni 2017. Hoofddoelstelling van deze vereniging en het bestuur bestaat uit het toezicht houden op het onderhoud van het groen, de bomen, walkanten en het pad zelf.

Het bestuur informeert met enige regelmaat de adoptanten middels een nieuwsbrief over alle zaken die spelen rondom het Levenspad, en is tevens het aanspreekpunt voor de gemeente [Stadsbeheer] en adoptanten. Daarnaast wil het bestuur van de vereniging Vrienden van het Levenspad één of twee keer per jaar een activiteit organiseren voor alle  leden van de vereniging.


Dichteres Annie Ras en Alaattin Erdal onthullen de kei met daarop het bord Levenspad. [foto Joop van der Hor]


Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg), die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. De boom zal weer uitlopen en mooie rechte staken handzaam hout vormen. Door deze takken regelmatig af te zagen, ontstaat wondweefsel dat uiteindelijk een indrukwekkende knoest vormt. Hierop groeien steeds weer nieuwe uitlopers. Meestal wordt de boom om de drie jaar geknot. Een knotwilg kan zo 100 jaar meegaan

© Copyright Vrienden van het Levenspad. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site [levenspad.net en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij de Vrienden van het Levenspad. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van de Vrienden van het Levenspad.