En nog een WordPress site

Bromfietsers op het Havenspoorpad

SHARE
, / 1935 0

Deze week werden wij als Vrienden van het Levenspad geconfronteerd met het besluit van 2 juli 2020 om op het Havenspoorpad / Levenspad bromfietsers toe te staan. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36534.html Een bericht dat volgens de website van de Overheid, zowel in de Staatscourant, die niemand leest, als via de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd zou zijn. Dit laatste betwijfelen wij ten zeerste. Bij ons was in ieder geval niets bekent over dit besluit, volgens ons heeft het ook niet in de huis aan huiskrant de Havenloods gestaan, en ook de Gebiedsnetwerker waar wij maandelijks overleg mee hebben, heeft ons hierover niet geïnformeerd. Anders hadden wij zeker bezwaar gemaakt. Ook de wijkagenten die wij hebben gesproken zijn niet van het besluit op de hoogte.

Al vele jaren klagen omwonenden van het Havenspoorpad over geluidsoverlast en het racen van bromfietsers op het pad. Ook wij ontvangen hierover regelmatig klachten van de adoptanten van de bomen. Wij zijn dan ook hoogst verbaasd dat er in de aankondiging wordt gesteld: dat in de huidige situatie geen meldingen bij de gemeente Rotterdam bekend zouden zijn over overlast van bromfietsers op het Havenspoorpad. Zeer vreemd, omdat de Politie Charlois na vele klachten toch zeker 3 x per jaar controles houd op het pad en dan ook flink wat bekeuringen uitschrijft.

Naast fietsers en snorscooters wordt het Havenspoorpad ook veelvuldig gebruikt door wandelaars/adoptanten van de bomen, en omwonenden die er hun honden uitlaten. Ook gebeuren er regelmatig aanrijdingen tussen bromfietsers en automobilisten  op kruisingen met andere wegen, zoals de Langenhorst en de Zuiderparkweg. Pasgeleden was er nog een ernstige aanrijding op de Zuiderparkweg.

Het is voor ons daarom onbegrijpelijk dat dit besluit is genomen. Ondanks dat de bezwaartermijn inmiddels is verlopen, hebben wij afgelopen week toch een bezwaarschrift bij B&W ingediend. (zaaknummer: 477365-2020) We hebben inmiddels vernomen dat er door de Fietsersbond ook een bezwaarschrift is ingediend, https://rotterdam.fietsersbond.nl/wat-we-willen/fietsersbond-wil-geen-bromfietsen-op-havenspoorpad/ en dat tot er een besluit op het bezwaar is genomen, het verbod gewoon gehandhaafd blijft. Ook roepen wij de Gebiedscommissie Charlois op om hierover bij B&W aan de bel te trekken, en ons te steunen in de oproep dit besluit terug te draaien. Daarom zullen wij hierover maandag 26 oktober 2020 gaan inspreken tijdens de online vergadering van de Gebiedscommissie Charlois.