En nog een WordPress site

Fietsersbond Rotterdam maakt bezwaar tegen het toestaan van bromfietsen op het Havenspoorpad

SHARE
, / 2070 0

De gemeente wil bromfietsen toestaan op het Havenspoorpad,  dat momenteel een fietspad betreft. Als argument hiervoor wordt o.a. aangevoerd dat de huidige praktijk al gebruik door bromfietsers laat zien en dat er tot op heden geen klachten over zijn binnengekomen. Verder wordt aangegeven dat het Havenspoorpad voor bromfietsers een logische route zou zijn tussen Pendrecht en IJsselmonde. De Fietsersbond is het hier niet mee eens.

Het besluit waartegen het bezwaar gericht is.

Kern van het verkeersbesluit is het toestaan van bromfietsen op het Havenspoorpad dat momenteel een fietspad betreft.
Als argument wordt onder andere aangevoerd dat de huidige praktijk al gebruik door bromfietsers laat zien en dat er tot op heden geen klachten over zijn binnengekomen. Verder wordt aangegeven dat het Havenspoorpad voor bromfietsers een logische route vormt tussen Pendrecht en IJsselmonde.

Huidige situatie

Het Havenspoorpad is een prachtige route die inderdaad ook een mooie verbinding vormt tussen Pendrecht en IJsselmonde. De schoonheid en de recreatieve waarde neemt echter sterk af wanneer bromfietsen hiervan gebruik maken. Onder bromfietsen verstaan we in dit geval de tweewielige apparaten met verbrandingsmotor. De herrie en stank van deze machines stoort fietsers in de hele stad en omdat ze niet zijn toegestaan op het Havenspoorpad is de overlast in de huidige situatie nog beperkt.

De gronden van het bezwaar

De verwachting die wij hebben over de toekomstige situatie als het verkeersbesluit daadwerkelijk doorgang vindt, is dat er door veel meer bromfietsen gebruik gemaakt gaat worden dan in de huidige situatie. Nu gebruiken alleen de mensen die het er op gokken geen handhavers tegen te komen het Havenspoorpad.

Veiligheid

De toenemende verkeersdrukte zou door verkeersdeskundigen voorspeld moeten kunnen worden. Bij de toename die wij verwachten en gezien de snelheidsverschillen met fietsers is niet uitgesloten dat de breedte van het Havenspoorpad onvoldoende zal blijken conform de richtlijnen die het CROW hiervoor heeft.

Gezondheid

Voorgaande is een verkeersveiligheidsissue. Wat mogelijk een nog groter bezwaar is, is de uitstoot van bromfietsen. Bij het fietsen door de stad steken snor- en bromfietsen met kop en schouders uit met het veroorzaken van stank en ademhalingsproblemen. Het is een probleem dat ook door de gemeente wordt onderkend, gezien de verwijderingsbijdrage die zij beschikbaar stelt. Het toestaan van deze bromfietsen op het Havenspoorpad is naar ons idee dan ook niet in lijn met de wens om dergelijke vervoermiddelen uit te faseren.

Conclusie

De Fietsersbond heeft vanwege de verwachte toename van bromfietsers op het Havenspoorpad en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid van fietsers bezwaar tegen het voorgenomen verkeersbesluit.

Advies Fietsersbond, afdeling Rotterdam

  1. Dit verkeersbesluit afwijzen
  2. Een experiment op het Havenspoorpad voorbereiden, dat het mogelijk maakt alleen elektrisch aangedreven scooters en Speedpedelec (max. 30km/h) toe te laten (vergelijk Maastunnel)
  3. Een goede analyse maken van de Slinge en Spinozaweg als route voor bromfietsers tussen Pendrecht en IJsselmonde

Ingediend namens de Fietsersbond d.d. 12 augustus 2020

Leon Erkelens
Voorzitter Fietsersbond Rotterdam