En nog een WordPress site

Nieuwsbrief nr. 6

SHARE
, / 1032 0

De vakanties zijn weer zo goed als achter de rug, dat betekend dat het tijd is voor een nieuwe update. Inmiddels heeft U al kunnen lezen dat de website www.levenspad.net helemaal klaar is. Heeft U uw eigen gegevens al gecontroleerd op de pagina Adoptiebomen? Indien er iets niet klopt, kunt U dat per mail aan ons doorgeven.

Inmiddels is een medewerker van Stadsbeheer bezig intern de opdracht uit te zetten voor de vervaardiging van 2 extra stalen bordjes met daarop de naam Levenspad. Deze bordjes zullen op 2 extra keien worden bevestigd. Deze zullen aan het begin en einde van het Levenspad worden neergelegd. Zodra dit afgerond is laten wij U dat weten.

Ook het ontwerp van de 3 informatieborden is zo goed als klaar. Momenteel wordt nog uitgezocht of de gemeente de opdracht tot vervaardiging van de borden geeft, of dat wij geld van de gemeente krijgen zodat wij zelf de opdracht kunnen geven. Hiervoor is het bedrijf http://ferrazzo.nl/ door ons benaderd. Het is de bedoeling om de informatieborden in oktober of november te laten plaatsen, en officieel te laten onthullen door wethouder Joost Eerdmans. Zodra hierover meer bekent is krijgt U een uitnodiging per mail.

Om in de toekomst uw eigen boompje op het pad terug te kunnen vinden, worden er waarschijnlijk kleine tegels met daarop een nummer in het gras voor ieder boompje geplaatst. De nummers corresponderen weer met de lijst op de website.

Ondertussen denken wij ook na over eventuele uitbreiding van het Levenspad. Gisteren, donderdag 24 augustus, was er een vergadering van de Gebiedscommissie IJsselmonde, waar wij bij aanwezig waren en van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om in te spreken. Ons plan voor uitbreiding richting IJsselmonde werd zeer positief ontvangen door de gebiedscommissieleden. Tevens hebben wij de commissieleden uitgenodigd om een keer op werkbezoek te komen op het Levenspad. Inmiddels is er ook contact gelegd met gebiedsmanagers van IJsselmonde, Harry Kraaijeveld en Jacqueline Schouten. Binnenkort maken wij een afspraak voor overleg. Ook zij steunen het plan voor uitbreiding van het Levenspad.

Het bestuur van de Vrienden van het Levenspad heeft inmiddels ook een aanvraag voor bewonersinitiatief ingediend. Deze zal hoogstwaarschijnlijk tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Charlois op maandag 4 september worden besproken. De vergadering vind deze keer plaats in restaurant De Zuiderkroon op het Vlissingenplein nr. 1 en begint om 19.30 uur. U bent als adoptant van harte welkom bij deze vergadering om ons initiatief te steunen.

Beste adoptanten. Dit was het weer even voor wat betreft deze nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws is te melden hoort U weer van ons.