En nog een WordPress site

Levenspad – Nieuwsbrief nr. 8

SHARE
, / 1055 0

Beste adoptanten en anderen. Er zijn weer wat nieuwe ontwikkelingen over het Levenspad te melden, dus de hoogste tijd voor weer een nieuwe nieuwsbrief.

Nieuw bestuurslid

Bestuurslid Ineke van Leijden heeft de afgelopen tijd te kennen gegeven niet langer deel uit te willen maken van het bestuur van de Vrienden van het Levenspad, en heeft daarom haar bestuursfunctie per direct neergelegd.. Zij is sinds kort vervangen door een nieuw bestuurslid. Haar naam is Debora de Roode. Zij is ingeschreven als nieuw bestuurslid van de vereniging, en zal binnen de vereniging de functie van penningmeester voor haar rekening nemen.

Donatie Corendon Foundation

De Corendon Foundation steunt meerdere innovatieve en duurzame projecten die het milieu ontlasten. Zij doet dit door middel van het ondersteunen van een groot aantal uiteenlopende doelen in Nederland en op vakantiebestemmingen. Corendon zet graag een extra stap om de duurzaamheid in de reisbranche te bevorderen.

Afgelopen week kregen wij het goede nieuws te horen, dat de Corendon Foudation een flinke donatie zal doen aan de vereniging Vrienden van het Levenspad. De Corendon Foundation sponsorde al eerder [in 2011] een flink bedrag t.b.v. de aanleg van het Levenspad. Wij danken Corendon uiteraard hartelijk voor deze gulle donatie, en zullen het bedrag goed besteden.

Informatieborden Levenspad

De afgelopen dagen is door de gemeente Rotterdam de opdracht tot vervaardiging van de informatieborden uitgezet bij het bedrijf www.ferrazzo.nl. Dit bedrijf zal in samenwerking met ons de drie informatieborden gaan vervaardigen en plaatsen.

Dit betekend dat de borden ruim op tijd klaar zijn voor de officiële onthulling op zaterdag 18 november. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Op de borden komt naast info over het Levenspad ook alle namen te staan van de personen of instanties waarvoor een boompje werd geadopteerd. Dit ter vervanging van de namen die bij de bomen op het pad staan.

Uitbreiding Levenspad

Ook aan de uitbreiding van het Levenspad richting IJsselmonde wordt hard gewerkt. Het bestuur van de Vrienden heeft de afgelopen tijd een vergadering van de Gebiedscommissie IJsselmonde bijgewoond en tijdens deze vergadering ook ingesproken. De reactie van de gebiedscommissieleden was zeer positief, zij staan in ieder geval achter de uitbreiding.

Inmiddels zijn hierover ook gesprekken opgestart met de gebiedsmanagers van IJsselmonde en met Stadsbeheer. Tevens is het onderwerp Levenspad op de agenda voor de vergadering van donderdag 16 november geplaatst. Daarbij zullen wij als bestuur ook aanwezig zijn.

Informatiemiddag nieuwe adoptanten

Inmiddels hebben de afgelopen tijd ruim 50 geïnteresseerden via een mailtje te kennen gegeven een boompje op het Levenspad te willen adopteren. Op zaterdag 21 oktober tussen 14 en 16 uur, hebben wij daarom een informatiemiddag voor nieuwe adoptanten georganiseerd bij kinderboerderij De Kooi op de Maeterlinckweg.

Alle mensen die van plan zijn om een boompje te adopteren zijn hierbij van harte welkom. Op deze middag zullen wij U nader over de stand van zaken informeren. Indien U zich nog niet heeft opgegeven voor deze middag, verzoeken wij U dit alsnog te doen door een mailtje te sturen naar info@levenspad.net.

Toksjoo op Zuid

Morgenavond, donderdag 21 september, zijn wij als bestuur te gast bij Toksjoo op Zuid. Elke maand presenteren Roel Pot en Joop van der Hor, twee jongens van de “Boerenzij”, maandelijks een geheel nieuw programma in Grand Café Restaurant Champs Elysees, met tal van gasten uit Rotterdam Beneden Maas of van ‘daarboven’.

Het bestuur is uitgenodigd op deze avond aan te schuiven aan tafel en iets te komen vertellen over het Levernspad. U bent allemaal van harte welkom. De toegang is gratis. Locatie: Grand Café Restaurant Champs Elysées, Gooilandsingel 7, aanvang 20.00 uur.

Beste mensen. Dit was het weer even voor wat deze nieuwsbrief betreft. Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U altijd contact met ons opnemen.

Tot de volgende nieuwsbrief.

Net vriendelijke groet

Bestuur Vrienden van het Levenspad.