Informatie over adoptiebomen Levenspad

Home 10 regels inzake adoptiebomen Levenspad

10 regels inzake adoptiebomen Levenspad

  1. Aan een geadopteerde boom kan door de adoptant geen eigendomsrecht worden ontleend. De door u geadopteerde boom is en blijft ten alle tijden eigendom van de gemeente Rotterdam.
  2. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de bomen. Jaarlijks zal het stamschot worden verwijderd en iedere drie jaar zal de boom worden geknot. U mag niet zelf snoeien of knotten aan de boom.
  3. Het is niet toegestaan in of aan de adoptieboom of op de bijbehorende genummerde tegels voorwerpen dan wel afbeeldingen of teksten aan te brengen zoals naambordjes, linten, hartjes, kaarsjes, knuffels etc. Dit is niet goed voor de groei van de boom en kan de boom beschadigen. Doet u dit toch dan zal dit door de gemeente worden verwijderd.
  4. In overleg met het bestuur van de Vrienden van het Levenspad mag u wel kleine voorwerpen aanbrengen aan de steunpaaltjes rondom de adoptieboom. Houd er wel rekening mee dat de steunpaaltjes t.z.t. zullen worden verwijderd als de boom voldoende wortel heeft. Verder mogen er ook kleine voorwerpen zoals plantjes, kiezelsteentjes rond de boom worden geplaatst, op voorwaarde dat dit binnen een straal van max. 50 cm rond de boom gebeurt. (binnen de steunpaaltjes) Alles daarbuiten zal door de gemeente worden verwijderd.
  5. Het bestuur van de Vrienden van het Levenspad en de gemeente nemen geen verantwoordelijkheid voor schade of diefstal van voorwerpen die door adoptanten rond de boom worden geplaatst. U doet dit geheel voor eigen risico.
  6. Plastic is slecht voor het milieu. Bij de adoptiebomen mogen daarom uitsluitend bloemen zonder cellofaan gelegd worden.
  7. Adoptiebomen zijn geen kerstbomen. Houd daar aub rekening mee. We willen zo veel mogelijk een natuurlijke uitstraling van het pad houden.
  8. Mocht de boom onverhoopt niet aanslaan of in een later stadium niet overleven dan zal de gemeente in het eerstvolgende plantseizoen een nieuwe boom aanplanten. (plantseizoen is van oktober tot maart)
  9. De gemeente Rotterdam hanteert op het Levenspad een ecologisch maaibeleid. Dit houd in dat het gras minder vaak wordt gemaaid. Dit is goed voor de diversiteit en natuurwaarde van het openbaar groen. Zelf het gras rond uw boom maaien is niet toegestaan.
  10. Bij twijfel over bovenstaande punten kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het bestuur van de Vrienden van het Levenspad